w bibliotekach

w księgarniach

na Allegro

Merkuriusz Towarzystwa Plewaków” – półrocznik wydawany przez „Towarzystwo Plewaków” (stow. zw.) na zasadach pożytku publicznego.  

Nr ISSN 1898-8970

Nr rejestru czasopism Pr 15143

 

Redaktor: Stanisław J. Plewako. Email merkuriusz@plewako.pl

Adres redakcji:

ul. ZWM 20/32

02-786 Warszawa,

Tel./fax. 022 6419454

Nr 2 / maj 2008 Cena 10 zł  Spis treści numeru

Nakład  400 egz. 20 str A4 kreda (4 str. kolor)

Druk offsetowy: Pryzmat Sp.j.

Nr 1 /lipiec 2006

- nie kolportowany poza Towarzystwo Plewaków