pełna informacja: www.merkuriusz.plewako.pl

Numer 2 półrocznika "Merkuriusz Towarzystwa Plewaków" /datowany maj 2008/ dostępny jest już w kolportażu. Poniżej pełna prezentacja zawartości 20 str. numeru (format A4).

Informacja, jak nabyć numer ukaże się po kliknięciu linku 

Spis treści - proszę kliknąć link.

Numer otwiera materiał związany ze 100-leciem kościoła katolickiego w Iwieńcu na Białorusi, ukazujący kontekst powstania kościoła i udział antenatów Towarzystwa Plewaków w tym dziele.

Do historii Iwieńca wpisuje się rekonstrukcja płyty grobowej posła Stanisława Bohuszewicza - Minkowskiego, w drugim, dawniejszym kościele katolickim w Iwieńcu - pw. św. Antoniego. Treść napisu przynosi nowe informacje o rodzinie Stanisława Bohuszewicza, wraz z T. Rejtanem broniącego integralności terytorialnej Państwa w obliczu I rozbioru Rzeczypospolitej, korygując podstawowe informacje o nim samym (np. datę śmierci błędnie podaną w Polskim Słowniku Biograficznym).

Czarno-biała fotografia piramidy gimnastycznej prezentowana u dołu to niepublikowane zdjęcie pokazu polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Mińsku Litewskim to pretekst do omówienia genetycznej metody porównywania wzorców chromosomów Y w badaniach genealogicznych.

"Świadectwo Prawdy" to po raz pierwszy publikowana korespondencja bohatera wojny 1939 r. mjr saperów Wacława Plewako do żony Kamilli, urywająca się w marcu 1940 r. Dokumentacja zawiera jednoznaczne potwierdzenie zbrodni dokonanej przed 23 maja 1940 r. na jeńcu wojennym - mjr Wacławie Plewako. Korespondencję tą w "Glosie" omawia wybitny specjalista z dziedziny badań "Kłamstwa katyńskiego" dr nauk hist. Witold Wasilewski (IPN).

Temat kończy nominacja  mjr Wacława Plewako do stopnia wojskowego podpułkownika - pozostawiająca w zawieszeniu pytanie o status wojskowy tych oficerów, którzy zostali wyczytani podczas uroczystości na Pl. Piłsudskiego w Warszawie w dniach 9-10.XI.2007 r., ale nie wydano w ich sprawie indywidualnych decyzji nominacyjnych.

Tematycznie do publikowanych w numerze materiałów historycznych nawiązuje aktywność Towarzystwa Plewaków w zakresie upamiętnienia zbrodni katyńskiej, na bogato zawierającej wiele zdjęć 19 stronie Merkuriusza.

Materiałem łączącym oba bloki tematyczne - iwieniecki i katyński - są cytowane fragmenty z relacji uczestnika VII Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Rajdu, który połączył swą trasą w 2007 r. - zarówno miejsca pamięci - cmentarze ofiar zbrodni katyńskiej w Charkowie i Katyniu - z rodzinnym miasteczkiem Plewaków - Iwieńcem, nieopodal którego posiadał swoją część majątku przodków Dziakowszczyzny (folwark Zalesie) i mjr Wacław Plewako.

Dla entuzjastów badań genealogicznych - a nie tylko dla zainteresowanej rodziny podlegającej badaniom, przedstawiony w numerze jest szczegółowe badanie metrykalne drobnoszlacheckiej rodziny Plewaków w powiecie wileńskim na przestrzeni 100 lat do I wojny światowej. W artykule wileńskiego historyka Alberta Wołka zagubione do tej pory odgałęzienie rodu Plewako h. Pogonia przedstawione jest na tle epoki jako obiekt presji deklasacyjnej. Reprodukowane oryginalne metryki zapisane w latach 1820-1840 w języku polskim zmieniają się w rosyjsko- języczne, pisane nieporadnie i z polonizmami. Nazwiska miejscowych rodzin, w relacje z którymi wchodzili tamtejsi Plewakowie uczestnicząc w chrztach i ślubach: Sienkiewicz, , Połoński, Ordo, Suszyński,  Borkowski, Wieliczko, Gliński, Ginett, Małachowski, Stankiewicz, Rozax, Tomaszewski, Juchniewicz, Besiekierski, Chmielewski, Woronowicz, Laudański, Hoppen, Sylwestrowicz, Turkiewicz, Mongird, Kanlewicz, Tuczyński, Pietkiewicz, Gliński, Wołejko, Żebrowski, Lisowski, Linkiewicz, Pieślak, Bolcewicz, Dyjakowski, Adamowicz, Juszkiewicz, Ingielewicz.

Uzupełnieniem tekstu A. Wołka jest oryginalny testament z końca XVIII wieku Rafała Plewaki, dziadka Hieronima, protoplasty linii z powiatu wileńskiego. Testament interesujący ze względu na ówczesną polszczyznę i zawarty w nim sposób pojmowania świata. Innym uzupełnieniem badań metrykalnych są dokumenty z rosyjskiej Heroldii.